به گزارش سایت خبری مرودشت نا، انسان ها همواره در طول تاریخ با دخالت های خود باعث تخریب زیستگاه های طبیعی و انقراض گونه های جانوری شده اند. بهشت گمشده یکی از زیباترین تفرجگاه طبیعی استان فارس و حتی کشور محسوب می شود و همه ساله افراد زیادی از این منطقه ییلاقی و خوش آب…