برچسب:خیابان مرودشت

مرودشت از لندن چه کم دارد؟!

به گزارش سایت خبری مرودشت نا، علیرضا عزیزی قصد دارد در ابیات زیر به ظرفیت های شهر مردشت اشاره کند و تغییر در نوع تفکر را نسبت به این طرفیت ها خواستار است. من نمیدانم که چرا می گویند ترکیه جای عجیبی است و لندن زیباست و چرا در خاطره هیچ کس اسمی از مرودشت…
مرودشت

محله ای با سه نام متفاوت در مرودشت

به گزارش سایت خبری مرودشت نا، با افزایش معابر و خیابان ها و به اصطلاح بزرگ شدن شهرها، چالش های مختلفی از قبیل تعیین حد و مرز شهرها، سیستم فاضلاب و … پیش روی بشر قرار گرفت و مجموع این چالش ها و آزمون های صحیح و خطا سبب شکل گیری دانشی جدید به نام…