مرودشت

محله ای با سه نام متفاوت در مرودشت

به گزارش سایت خبری مرودشت نا، با افزایش معابر و خیابان ها و به اصطلاح بزرگ شدن شهرها، چالش های مختلفی از قبیل تعیین حد و مرز شهرها، سیستم فاضلاب و … پیش روی بشر قرار گرفت و مجموع این چالش ها و آزمون های صحیح و خطا سبب شکل گیری دانشی جدید به نام شهرسازی شد.

یکی از مولفه های دانش شهرسازی یا به عبارت دیگر مدیریت شهری، نام گذاری صحیح معابر و خیابان های شهر است. نام گذاری معابری که اگر بر اساس اصول و با تناسب به ویژگی های منطقه باشد به سرعت می تواند در ذهن مردم ماندگار شود و سبب افزایش رفاه مردم شود و اگر این گونه نباشد نه تنها باعث افزایش رفاه نشده، بلکه افزایش زحمت را نیز در پی دارد.

نامگذاری برخی معابر، خیابان ها و محلات مرودشت نیز حاکی از آن است که حتی اصول ابتدایی و بدیهی نام گذاری در خصوص آنها مورد توجه قرار نگرفته است.

فرهنگ شهر، شهرک فرهنگیان و محله معلم نام های مختلف یک محله در مرودشت است. فرهنگ شهر و شهرک فرهنگیان نام های رسمی این محله است که بر روی تابلوهای شهری نقش بسته است و نام سوم نام عرفی این محله است. انتخاب چند نام برای یک محله می تواند مشکلاتی را برای شهروندان به وجود آورد.