خیابان مرودشت

خیابانی در مرودشت با بیشترین دوربرگردان بسته

به گزارش سایت خبری مرودشت نا، یکی از وظایف شورای ترافیک شهرستان ایجاد معابر جدید یا حذف معابر ایجاد شده می باشد. شورای ترافیک در اجرای این وظایف، به مواردی از قبیل تاثیر در ترافیک، سهولت عبور و مرور، حادثه خیز بودن و … استناد می نماید.

گاه نفس تصمیم شورای ترافیک قابل تقدیر است اما نحوه اجرا نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه مشکل را اگر دو چندان نکند کمتر هم نمی کند.

در خیابان قدس(کمربندی) مرودشت ۷ تقاطع(دوربرگردان) وجود دارد که تنها سه تقاطع باز هست و چهار تقاطع به دلایلی مسدود شده است. برخی از این تقاطع ها به صورت کامل بسته نیست و گوشه ای از آنها زمینه مناسب را برای تاخت و تاز موتورسیکلت ها فراهم نموده است. اینکه این تقاطع از ابتدا کامل بسته نشده یا در طول زمان گوشه ای از آن بازگشایی شده جای بحث است.

یکی از تقاطع های خیابان به صورت مسدود شده است که حتی افراد از فاصله پنجاه متری نمی توانند به بسته بودن آن علم پیدا کنند و همین سبب شده است بسیاری پس از پیچیدن تازه متوجه به این امر شوند که این امر می تواند خطراتی را برای سرنشینان خودروها در پی داشته باشد.

یکی دیگر از تقاطع های این خیابان سبب شده است تا تاکسی هایی که یک ایستگاه قبل از مقصد(بیمارستان) توقف می کردند به اجبار تا ایستگاه آخر بروند و این رضایت خاطر مسافران را در پی داشته است.

نزدیکی تقاطع های بسته این خیابان به یکدیگر سبب شده است برخی رانندگان برای رسیدن به نقطه دلخواه خود، مسیر طولانی تری را طی نمایند.