علی آباد مرودشت

جایگاه سوخت علی آباد مرودشت پس از ۸ ماه راه افتاد

به گزارش سایت خبری مرودشت نا، جایگاه سوخت cng علی آباد پس از حدود ۸ ماه دوباره فعالیت خود را از سر گرفت.

این جایگاه سوخت در بهمن ماه با نصب یک بنر در ورودی جایگاه به علت تعمیرات تعطیل گردید و کمتر کسی فکر می کرد تعمیر این جایگاه هشت ماه به طول انجامد.

جایگاه سوخت مرودشت

در جلسه سابق شورای شهر مرودشت، سرپرست شهرداری مرودشت از عزم راسخ خود برای راه اندازی این جایگاه سخن به میان آورد و بیان داشت: جلساتی با پیمانکار گرفته شده است و به وی ۷۲ ساعت مهلت داده شده است و اگر تا روز سه شنبه جایگاه راه اندازی و تحویل ما نشود پیمانکار خلع ید می شود.

این تعیین ضرب الاجل از سوی سرپرست شهرداری در پیمانکار جایگاه سوخت موثر واقع شد و شهروندان در حال حاضر می توانند از این جایگاه استفاده نمایند.

نکته قابل توجه در این خصوص این است که با نمایش اقتدار مسئولان امر تعطیلی جایگاه می توانست حداقل به نصف و حتی کمتر تقلیل یابد.

هر چند در حال حاضر هم فقط نیمی از جایگاه فعال شده است اما همین خبر هم رضایت خاطر شهروندان را به دنبال داشته است.

جایگاه سوخت مرودشت پمپ بنزین مرودشتجایگاه سوخت علی آباد مرودشت